Covid

Corona Update 16.02.2022

Übersicht Massnahmen Bern

Übersicht Massnahmen Freiburg

downloads

Social Distancing        Plakat         Film

Schutzkonzept A.B.D.V.S. Training       Plausibilisierung BASPO

Schutzkonzept A.B.D.V.S. Wettkampf

Rahmenbedingungen BASPO                  Plakat psychische Hilfe

Plakat BAG                    BAG aktuell                    Plakat Spirit of Sport